Brf Valkyriavägen

Sundbyberg, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Se även Om Föreningen...

Avgiftshöjningar

Avgiften höjdes med 4% fr.o.m. 2024-04-01. Detta för att vi i föreningen generellt har fått högre driftkostnader pga. räntor, värme/vatten, högre utgifter för fastighetsskötsel pga. oväntade utgifter, inflation m.m.  Vi behöver även långsiktigt finansiera den framtagna underhållsplanen samt högre kostnader i form av räntor och utgifter.

Underhållsplan
Underhållsplan är upprättad och kommer revideras löpande.

Tvättstugan renoverades igen 2004 där slutet tvättmedelssystem infördes och vi har gjort en ny renovering 2015 där samtliga maskiner byttes ut samt att vi i torkrummet bytte från hygrotork till luftavfuktare vilket kommer minska strömförbukning med 75% vilket är bra för miljön.
Q1 2012 utfördes målning i hela entre och våningsplan. Hissrenoveringsprojekt utfördes i April 2013. Stambyte är ännu inte planerad. Dock har röranalys gjorts på vattenledningar av Bravida o de är i bra skick och förväntas hålla minst 20+ år till. Kemisk analys av radiatorvatten har gjorts av Chemiclean och aktiviteter för att balansera syrehalt samt rengöring av värmeväxlare har utförts i September 2014 för att minska korrosion samt öka effektiviteten vilket minskar fjärrvärmekostnader. Filmning av avloppsstammar samt stamspolning har utförts Feb 2016 och status är enligt rapport god. Ny stamspolning utfördes 2024. OVK besiktning utförd 2023. Ny entre-port har installeras samt även ny stenläggning på framsida under våren- /sommaren 2015. Komplett VVC-renovering har gjorts etapp1 Q4 2013 samt etapp2 2015/2016. Takbyte utfördes 2018 samt även byte av undercentral med värmeväxlare utfördes i maj 2020. Detta finns dokumenterat i UHP. Föreningen har 2021 renoverat radiatorsystem (ingående delar i element o stamventiler).

Årsredovisningar
Se
Allmänt / Årsredovisningar

Ekonomisk Plan
Se Allmänt / Ekonomisk Plan

Energideklaration
Se Allmänt / Energideklaration

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 1-2 veckor. Dock så försöker vi hantera detta skyndsamt. Vi tar alltid en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är högst 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen. Pantsättningsavgift är högst 1% av basbeloppet och betalas av köparen/bostadsrättsägaren.


Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Barn / förälder ägande (10% / 90 %) och majoritetsägande av icke boende.
Föreningen har som policy att vi helst ser att den som bor i lägenhet är den som har majoritetsägande. Vid barn/förälder ägande där banker ibland kräver 90% ägarandel av förälder så kan undantag göras. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka medlemsskap men är öppen för diskussion om särskilda omständigheter föreligger.

Kan någon vara med från styrelsen vid visning.
Är något som vi generellt inte gör då detta är något mellan mäklare och säljare/intressenter.

Kontaktperson
För mer information, använd kontaktformuläret i menyn till vänster!

Obligatoriskt
2 ggr per år (vår och höst) så har vi en obligatorisk städdag. Brukar normalt avslutas med grillning och samkväm.


Nuvarande styrelse 2024-2025
Ledamöter
Carl-Fredrik Wincent, Ordförande, Plan 6
Dan Lundqvist ,Sekreterare, Plan 7
Martin Tysklind Rydberg, Kassör, Plan 6
Hamid Namdari, Plan 0
Daniel Nilsson, Plan 2

Suppleant

Roya Asadzadeh, Plan 1
Eyassu Tesfay, Plan 3

Revisor
Hans Kallin, Revisor, Moore Allegretto SWEDEN
Oliver Rohde, Revisorssuppleant, Moore Allegretto SWEDEN

Valberedning
Lars Kasos, Plan 4
Lena Waller, Plan 7

Ekonimisk förvaltare och avtal/fakturor skickas till:
Primärt
brf.valkyriavagen.7@invoice.realnode.se

alternativt

Brf Valkyriavägen
c/o Nordstaden AB
Att: Lena Lindberg
Storgatan 45
171 52 Solna
Tel: 08-32 40 60
http://www.nordstaden.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Valkyriavägen

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument